Obchodní podmínky

Souhlasím se zařazením mých osobních údajů (dále jen "údaje") do databáze společnosti MARS Czech s.r.o., IC 28444914 se sídlem Michelská 1552/58, Michle, 141 00 Praha 4, (dále jen "Společnost"), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Zároveň uděluji Společnosti souhlas se zasíláním informací o připravovaných akcích. Beru na vědomí má práva dle § 11 a § 21 zák. c. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se můžu na Společnost obrátit a případně se s podnětem můžu obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.