Náš slib

Jako zodpovědný výrobce si potřebujeme ověřit tvůj věk, abychom dodrželi závazek zodpovědnosti našich značek na trhu.

Prosím, vyplň své datum narození:

Vstoupit
Pro další informace o zodpovědné propagaci našich produktů, prosím kliněte na odkaz Marketingový kodex Mars

Obchodní podmínky

Souhlasím se zařazením mých osobních údajů (dále jen "údaje") do databáze společnosti MARS Czech s.r.o., IC 28444914 se sídlem Michelská 1552/58, Michle, 141 00 Praha 4, (dále jen "Společnost"), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Zároveň uděluji Společnosti souhlas se zasíláním informací o připravovaných akcích. Beru na vědomí má práva dle § 11 a § 21 zák. c. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se můžu na Společnost obrátit a případně se s podnětem můžu obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.